• Product-Market Fit Evaluation

  Contribute to making solar panel ownership accessible for everyone
  21-30h
  • Distance
  • On site
   Sustainable Development Goals that SwitchR supports: Assignment: We want to create a world where energy is renewable, abundant and accessible, moreover we want to lower impeding thresholds, preventing our customers from owning solar panels so we can create the world we want to see. In order to achieve this goal we want to find ways to provide our customers with the greatest possible accessibility. Therefor we wish to receive consulting on how to identify the best solution of offering ownership to everyone (bonds, preference shares, etc.).
 • Hjälp till självhjälp med GDPR

  1-10h
  • Distance
   FN-mål som Mentane stöder:
   Uppdraget: Vi behöver hjälp med att förbereda bolaget för de nya lagkraven gällande personuppgiftsbehandling som trätt i kraft i maj. Det vi främst behöver hjälp med är en genomlysning av nuläget och en handlingsplan med konkreta åtgärder. Vi behöver också rekommendationer för hur vi garanterar säker behandling av personuppgifter. Det vi behöver är:
   • Nuläges analys och sammanställning av hur vi behandlar personuppgifter idag via olika medier (eg. webb, mail, databas, i marknadsföring osv).
   • Handlingsplan med konkreta rekommendationer
   • Hjälp att ta fram relevanta processer samt policies
   Uppdraget beräknas ta: 31-40 timmar. Uppdraget ger: 31-40 World Impact Pointsoch sparas hos din arbetsgivare. Förutsättningar för uppdraget: Vi tar gärna ett inledande möte för att sätta förväntningarna rätt.
 • GDPR – hur gör vi tekniskt sett?

  1-10h
  • Distance
  • On site
   FN-mål som Something Borrowed stöder:
   Uppdraget: Vi behöver rådgivning i att vi hanterar all personlig data enligt de nya riktlinjerna för 2018. Det vi behöver är:
   • God teknisk rådgivning.
   Uppdraget beräknas ta: 6-10 timmar Uppdraget ger: 6-10 World Impact Points och sparas hos din arbetsgivare
 • Stärka varumärke/IP strategi

  1-10h
  • Distance
  • On site
   FN-mål som Harvest Moon stöder:
   Uppdraget: Hjälpa oss med rådgivning inom varumärke och IP strategi. Det vi behöver är:
   • Rådgivning - bollplank strategiskt - hur tänka kring varumärke, IP osv med anknytning till forskning
   • Skapa dokument - hjälp med forumlering av text (juridisk)
   Uppdraget beräknas ta: 1-5 timmar Uppdraget ger: 1-5 World Impact Points och sparas hos din arbetsgivare Förutsättningar för uppdraget: Kunskap inom IP och Varumärkesbyggande