Översikt

FN-mål som Gröna grannar stöder:


Uppdraget:

Att digitalisera matchmaking plattformen där tex skolor och föreningar kan hitta varandra för att samutnyttjan lokaler. Just nu är det en enkät som skickas ut och en drop box där alla dokument kring avtal och sånt sparas.

Det vi behöver är:

  • Hjälpa med att utveckla MVP
  • Hjälpa till med att bygga en prototyp antingen genom sharetribe eller från template

Uppdraget beräknas ta: 31-40 timmar

Uppdraget ger: 31-40 World Impact Points och sparas hos din arbetsgivare

Förutsättningar för uppdraget:
Vi ser gärna att du kontaktar oss för ett första möte.

Tagged as: , ,

Om Gröna grannar

Gröna Grannar är ett socialt entreprenörskap som med enkla och billiga lösningar förbättrar ditt liv, andras liv och miljön!

Så lyder vår beskrivning och innebär att vi håller på med många olika saker för att leverera en hållbar utveckling i vårt samhälle.