Ex. marknadsundersökning, grafisk guideline, IT-strategi
Beskriv vad uppdraget går ut på
Gör en uppskattning av hur många timmar du tror volontären behöver för att genomföra uppdraget.
Beskriv eventuella förutsättningar som behövs för att genomföra uppdraget. T.ex. bil, dator, Photoshop.

Company Details